Badanie Satysfakcji Klienta w Urzędzie Miasta Szczecinek

Błąd! Proszę zaznaczyć jedną z opcji

Zaznacz odpowiednio

Oceniane obszary

 • Źle
 • Słabo
 • Przeciętnie
 • Dobrze
 • Bardzo dobrze

Wizerunek Urzędu

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Przeciętnie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Dobra lokalizacja Urzędu
 2. Dobre oznakowanie Urzędu
 3. Jak oceniasz atrakcyjność i przejrzystość strony internetowej Urzędu
 4. Jak oceniasz przydatność informacji umieszczanych na profilu facebook - Miasto Szczecinek

Indywidualne podejście do Klienta

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Przeciętnie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Jak oceniasz zaangażowanie pracowników wobec Klienta
 2. Jak oceniasz indywidualne podejście pracowników do Klienta
 3. Jak oceniasz przebieg i sposób załatwienia Twojej sprawy

Kompetencje urzędników

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Przeciętnie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Wiedza i umiejętności
 2. Udzielanie informacji
 3. Zrozumiały sposób wypowiedzi
 4. Uprzejmość i życzliwość
 5. Pomoc w załatwieniu sprawy

Terminowość obsługi sprawy

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Przeciętnie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Szybkość obsługi na stanowisku
 2. Dotrzymanie terminu załatwienia sprawy
 3. Czas oczekiwania na decyzję (załatwienie sprawy)

Rzetelność obsługi

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Przeciętnie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Obiektywizm w załatwieniu sprawy
 2. Zgodność z przepisami prawa załatwienia sprawy
 3. Przejrzystość załatwienia sprawy
 4. Staranność obsługi

Metryka Klienta